Branche gecertificeerdCertificering is dé manier om zichtbaar te maken dat onze zorgorganisatie intern de zaken goed op orde heeft, dat de cliënt altijd centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van het aanbod. Bovendien voldoet het kwaliteitssysteem aan de internationale ISO-9001 norm.

ONT branchekeurmerk

Er is voor tandprothetische praktijken een ONT branchekeurmerk. Dat wil zeggen dat de ONT de organisatie is die het branchekeurmerk in het leven heeft geroepen. De ONT heeft zich daarbij gebaseerd op de ISO 9001 norm.

De regels waaronder het ONT branchekeurmerk wordt verleend, zijn opgesteld door de ONT en Roozeboom Certification. Het ONT branchekeurmerk wordt afgegeven door Roozeboom Certification, een onafhankelijke certificerende instelling die het kwaliteitssysteem toetst aan de hand van de eisen van NEN-EN-ISO 9001 norm.

Onze praktijk voldoet volledig aan deze certificering. Voor u een extra zekerheid.

MDR (Medical Device Regulation)

Vanaf 26 mei 2021 is het verplicht dat alle medische hulpmiddelen die in Europa op de markt worden gebracht aan de Europese Medical Device Regulation voldoen. Deze nieuwe wet regelt strenge maatregelen voor de veiligheid en traceerbaarheid van medische hulpmiddelen. Onder meer ook een gebitsprothese valt onder deze nieuwe MDR regelgeving.

Verklaring Medical Device Regulation
Tandprotheticus Kind, gevestigd aan de Tuunterstraat 35 te Winterswijk, verklaart hierbij dat – als er sprake is van vervaardiging van een hulpmiddel onder toepassing van artikel 5, lid 5 van de MDR – het volgende:

  • Op verzoek worden gegevens ter identificatie van de hulpmiddelen verstrekt aan haar patiënten.
  • De praktijk voldoet aan de algemene veiligheids- en prestatie-eisen, opgetekend in bijlage I van de MDR.
    Indien aan bepaalde vereisten niet volledig kan worden voldaan, zal de praktijk dit in een aparte verklaring toelichten.