Een tandprotheticus beperkt zich niet slechts tot het aanmeten en vervaardigen van volledige gebitsprothesen. Ook een partiële prothese (een plaatje) valt onder zijn expertise. Ten opzichte van de volledige prothese is er echter in behandelwijze en verantwoording wel een groot verschil. Een partiële gebitsprothese kan alleen door de tandprotheticus aangemeten en vervaardigd worden als uw tandarts uw tanden en kiezen gecontroleerd heeft en uit deze controle blijkt dat belasting van deze tanden en kiezen geen problemen zal opleveren. Voor het vervaardigen van de partiële gebitsprothese werkt de tandprotheticus dus nauw  samen met een tandarts. Partiële prothese Immers de tandarts draagt de verantwoordelijkheid voor uw eigen tanden en kiezen en de tandprotheticus die van de partiële prothese.

Het komt steeds vaker voor dat inwoners van Nederland niet al hun tanden, maar één of enkele gebitselementen verliezen. Het ontstane gat kan dan op verschillende manieren opgevuld worden. De tandprotheticus kan in dat geval een partiële prothese bij u aanmeten. Hij behandelt u daarbij van A tot Z én hij vervaardigt zelf uw prothetische voorziening die tussen uw bestaande tanden past.

Welke soorten gedeeltelijke prothesen bestaan er?

 1. De kunststof plaatprothese met of zonder klammers (haakjes),
 2. De frameprothese.

De kunststof plaatprothese

Indicatie:

 • Als de resterende eigen tanden en kiezen niet meer voor duurzame restauratie in aanmerking komen
 • Als noodvoorziening
 • Voorloper van de volledige prothese
 • Wanneer er financiële bezwaren kleven aan het maken van een brug of een frameprothese.

De kunststof plaatprothese wordt volledig van kunststof gemaakt. Daar waar u enkele tanden mist vormt het kunststof deel een afsteunend zadel op de kaak waarin de tanden en kiezen geplaatst worden. Er wordt altijd naar gestreefd dat de kunsttanden dezelfde kleur hebben als uw eigen tanden. Wanneer het houvast van de kunststof plaatprothese tegenvalt dan kan deze uitgevoerd worden met twee of meer gebogen ankers (haakjes) rond bestaande tanden zodat deze de plaatprothese meer retentie geven.

De frameprothese

Indicatie:

 • Als er enkele voortanden, kiezen of een combinatie hiervan ontbreken
 • Als lange termijn oplossing
 • Als de resterende tanden sterk voldoende zijn om deze constructie te dragen
 • Wanneer het vervaardigen van een brug niet mogelijk is

De frameprothese bestaat uit een metalen frame waaraan zadels met kunstelementen vastzitten. Het frame wordt van een sterke chroomkobalt legering of van titanium gegoten en is samengesteld uit een basis, een hoofdverbindingsbeugel, kleine verbindingsbeugels en ankers rond uw eigen tanden.

Behandelplan

Nadat u op intake-gesprek bent geweest, plannen wij de behandelingen in. U dient rekening te houden met ongeveer een zestal afspraken:

 • Eerste afdrukken
 • Individuele afdrukken
 • Beetbepaling
 • Passen en esthetische correcties
 • Prothese plaatsen
 • Na controle(s)