Voor 2024 zijn wederom de tarieven door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) bepaald.

U vraagt zich ongetwijfeld af welk deel vergoed wordt door uw verzekering. Per zorgverzekeraar gelden afwijkende vergoedingsbedragen en een en ander is afhankelijk waar en hoe u verzekerd bent. Ook uw aanvullende verzekeringen spelen hierin een duidelijke rol.

Bij een nieuwe volledige prothese:

  • Standaard een vergoeding van 75% van totale kosten; afhankelijk van uw aanvullende verzekering krijgt u het overige deel gedeeltelijk of volledig vergoed. Aangezien wij met de meeste zorgverzekeraars overeenkomsten hebben afgesloten, worden de kosten van de totale behandeling bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht, echter in enkele gevallen betaalt u uw eigen bijdrage (25%) aan ons.

Bij een nieuwe implantaat gedragen prothese:

  • Uw eigen bijdrage bedraagt een vastgesteld percentage per kaakhelft. Het resterende bedrag wordt vergoed, inclusief de kosten voor de te plaatsen implantaten. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het feit of u gelijktijdig zowel een boven- als onderprothese laat maken, of slechts één van beiden.

Bij een nieuwe partiële/ frame prothese:

  • Bij een partiële (gedeeltelijke) prothese is de vergoeding afhankelijk van de door u afgesloten aanvullende tandartsverzekering.

Wilt u de polisvoorwaarden van uw huidige verzekering eens bekijken? Klik hier voor een overzicht van de zorgverzekeraars in Nederland.

Vergoeding bij een reparatie of rebasing

Boven-, onder- of combinatie van beiden (volledige prothese): 90% vergoeding vanuit de basisverzekering. De overige 10% is uw eigen bijdrage, echter deze kan eventueel geheel of gedeeltelijk worden vergoed uit een aanvullende verzekering. De kosten worden verrekend met uw wettelijk eigen risico (€ 385,– in 2024).
Partiële- of frameprothese: Alleen vergoeding vanuit een aanvullende tandartsverzekering. De exacte hoogte is sterk afhankelijk van de polis / zorgverzekeraar. Uw eigen risico wordt niet aangesproken omdat er geen sprake is van een vergoeding vanuit de basisverzekering.
Prothese op implantaten: 90% vergoeding vanuit de basisverzekering. De overige 10% is uw eigen bijdrage, echter deze kan eventueel geheel of gedeeltelijk worden vergoed uit een aanvullende verzekering. De kosten worden verrekend met uw wettelijk eigen risico (€ 385,– in 2024).
*De kosten van een reparatie worden wel verrekend met uw verplicht eigen risico.

Bij een eerste bezoek voor een behandeling of reparatie van uw prothese zien wij graag dat u uw zorgpas van de zorgverzekeraar meeneemt tezamen met een geldig legitimatiebewijs. Zo kunnen wij ruim 95% van de declaraties rechtstreeks afhandelen met uw zorgverzekeraar.