De tandprotheticus, specialist voor uw gebitsprothese

Wij zijn specialist in het aanmeten en vervaardigen van alle uit de mond te nemen prothetische voorzieningen. Dit is dus de volledige prothese die wordt aangemeten en vervaardigd zonder dat daar een verwijzing van b.v. een tandarts voor nodig is. Op verwijzing / samenwerking met een tandarts of implantoloog vervaardigen wij geheel zelfstandig ook partiële / frameprotheses en overkappingprotheses op wortels of implantaten.

Hoe lang duurt het voordat ik een nieuwe gebitsprothese heb?

Vanaf het eerste bezoek tot plaatsen werken wij zelfstandig aan uw prothese. Hierbij bespreken wij met u, uw persoonlijke wensen. In totaal bestaat de behandeling uit zes afspraken en een controle.

1e Controle & Afdruk,  2e Definitieve afdruk, 3e Beet bepalen, 4e Passen en intra orale registratie, 5e Passen in was, 6e Plaatsen van de prothese

 1. Een medische anamnese wordt afgenomen (dan kijken we hoe het met uw (mond)gezondheid gesteld is en ook de prothetische status wordt beoordeeld) en de 1e afdrukken worden gemaakt.
 2. Er worden individuele lepels (malletjes) gemaakt waarmee we de precieze vorm van uw onder en bovenkaak vast kunnen leggen.
 3. Vervolgens wordt de relatie van de onderkaak ten opzichte van de bovenkaak vastgelegd zodat – als u straks dicht bijt – de kiezen ook op de juiste manier op elkaar komen. Ook wordt dan overleg gevoerd over de kleur en vormgeving van de tanden.
 4. U krijgt de prothese ter beoordeling te zien. Hier zitten echter alleen de tanden in. Deze is in was zodat er nog veranderingen mogelijk zijn. Maak van deze mogelijkheid gebruik, nu kunnen er nog gemakkelijk veranderingen worden aangebracht. Tevens wordt met een speciale techniek de stand van uw boven en onderkaak nogmaals nauwkeurig vastgelegd.
 5. De prothese wordt na uw goedkeuring verder afgewerkt en vervolgens geplaatst.
 6. Een week na plaatsing controleren wij de mond op eventuele pijnplekken en of er ongemakken zijn bij het eten.

NB

 • Bij alleen een boven- of onderprothese vervalt de 3e afspraak; deze wordt dan met de 2e afspraak gecombineerd.
 • Bij implantaat gedragen protheses is de procedure iets anders. Dit zal echter met u besproken worden wanneer er implantaten zullen worden geplaatst of als deze al aanwezig zijn.
 • De kosten van een gebitsprothese zal veelal door ons rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Wij kunnen u hierover nader informeren.

ProtheseNeem a.u.b. contact op met ons als:

 • er pijnklachten zijn
 • uw prothese los zit
 • uw gezicht veranderd is
 • uw prothese regelmatig breekt
 • etc.

Herkent u een van deze bovenstaande problemen, maak dan een afspraak met onze praktijk. Tenslotte gaat alles prettiger met een optimaal functionerend kunstgebit.

Nazorg en garantie zijn voor ons een vanzelfsprekende zaak. Wij geven sowieso op geleverd werk één jaar garantie en eventuele problemen achteraf (bijv. pijnplekken) lossen wij kosteloos voor u op.

De kosten van een nieuwe prothese zal veelal door ons rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Wij kunnen u hierover nader informeren.

Reparaties en aanpassingen (rebasing) van de volledige prothese zijn bij ons in bekwame handen. Dit zijn meestal handelingen die vergoed worden door het basispakket van uw verzekeraar.

Wij zijn aangesloten bij de overkoepelende Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT). Voor u een extra zekerheid aangezien deze organisatie een geschillencommissie kent (zie www.ont.nl).

Wij zijn onder meer lid van of gecertificeerd via…

Organisatie van Nederlandse tandprothetici

KRTP

Open webshop

Certificering